The Boston Pilot: BOSTON -- Cardinal, Metropolitan speak out on Hagia Sophia