Ο Βοστώνης Μεθόδιος και ο Καρδινάλιος Sean O’Malley - ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ