Boston Metropolis Philoptochos 2017-2019 Board Members

CHAIRMAN OF THE BOARD
His Eminence Metropolitan Methodios

2017-2019 Executive Board


PRESIDENT
Elaine Zetes

FIRST VICE PRESIDENT
Georgia Lagadinos

SECOND VICE PRESIDENT
Eleni Stamboulidis

RECORDING SECRETARY
Sharon Konstantinidis

CORRESPONDING SECRETARY
Maria Tamvakologos

TREASURER
Irene Stefanakos

ADVISOR
Frances Levas

Board Members
Aleka Akrivlellis
Calliope Badavas
Debbie Ciejek
Alexandra Coios Dimou
Kiki Feldmar
Amy Kalogeropoulos
Stella Kazantzas
Athena Kalyvas
Theresa Nibi
Eleni Pantelis
Savina Prokopios-Davos
Diane Stamatopulos
Evangelia Stamoulis
Cleopatra Tsolas